Bản mẫu:Dự án

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Đây là một siêu bản mẫu (meta-template), được dùng để tạo ra các bản mẫu dự án khác, chẳng hạn {{Dự án Lịch sử}}.

Các tham số tên dự án, hình đại diện, liên kết dự án, bài viết chính đều bắt buộc. Xin giữ nguyên các tham số còn lại.

{{Dự án
|tên dự án =
|hình đại diện =
|liên kết dự án =
|bài viết chính =
|chất lượng = {{{chất lượng|}}}
|độ quan trọng = {{{độ quan trọng|}}}
|trạng thái = {{{trạng thái|autocollapse}}}
|hình ảnh = {{{hình ảnh|}}}
|từ khóa xếp thể loại = {{{từ khóa xếp thể loại|}}}
|thể loại chính =
}}<noinclude>
{{Hướng dẫn sử dụng bản mẫu dự án}}
</noinclude>

Xem thêm