Bản mẫu:DISPLAYTITLE

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này giúp thay thế tiêu đề của một bài khi hiển thị.

Ví dụ: bài Tàu con thoi Enterprise khi hiển thị có tiêu đề: Tàu con thoi Enterprise

Cách sử dụngSửa đổi

Tiêu đề muốn hiển thị có thể là Wiki syntax.

Bản mẫu này dựa trên từ khóa (magic word) DISPLAYTITLE của MediaWiki.