Bản mẫu:Đừng lưu trữ cho đến

(Đổi hướng từ Bản mẫu:DNAU)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng bản mẫu này để tránh việc lưu trữ tự động (bởi bot) đối với một thảo luận cụ thể, có thể là bán vĩnh viễn hoặc trong thời gian cụ thể được định rõ. Thông thường bản mẫu này được đặt ngay ở đầu thảo luận, chỉ ngay bên dưới tiêu đề, nhưng nó có thể được đặt ở bất cứ đâu trong thảo luận.

Bản mẫu này hoạt động bằng cách đặt một phụ chú HTML ẩn trong thảo luận có chứa một ngày nào đó trong tương lai. Phụ chú này sẽ bị ẩn đi đối với người dùng thông thường nhưng bot lưu trữ có thể nhìn thấy được nó, và bot sẽ không lưu trữ thảo luận đó cho đến khi ngày đó ít nhất là nằm vào trong chu kỳ lưu trữ ở quá khứ. Bạn có thể nhìn thấy phụ chú ấy khi sửa đổi trang, và nó trông như thế này:

<!-- [[User:DoNotArchiveUntil]] 00:00, ngày 1 tháng 1 năm 2200 (UTC) -->

Trong đó ngày được định rõ bằng số ngày nhập vào trong bản mẫu.

Cách sử dụng sửa

Để hoạt động, bản mẫu phải được thay thế.

Bản mẫu có chứa một tham số tùy chọn dưới dạng số để chỉ định số ngày bạn muốn ngăn việc lưu trữ thảo luận. Nếu tham số bị bỏ qua, bản mẫu sẽ thiết lập để lưu trữ thảo luận đó sau 3650 ngày (10 năm).

  • {{subst:DNAU}} - để tránh lưu trữ thảo luận trong một thời gian rất dài.
  • {{subst:DNAU|200}} - để tránh lưu trữ thảo luận trong 200 ngày.

Hãy nhớ trừ ra chu kỳ lưu trữ của trang khỏi số ngày bạn muốn thiết lập; v.d., nếu bạn muốn lưu trữ thảo luận trong 30 ngày, và chu kỳ lưu trữ của trang là 7 ngày, thì bạn cần điền số ngày là 23.