Bản mẫu:DYK?again

Symbol redirect vote 4.svg

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{thế:DYK?again}} Luôn luôn thế bản mẫu này mỗi khi sử dụng trên các trang của Wikipedia.

Xem thêmSửa đổi