Bản mẫu:Db-attack-notice

Đề nghị xóa nhanh [[:{{{1}}}]]

Xin đừng viết những câu văn nhằm tấn công một cá nhân hay một nhóm người. Wikipedia có một quy định nghiêm túc về việc không tấn công cá nhân. Các bài viết và hình ảnh tấn công không được chấp nhận tại Wikipedia và sẽ bị xóa nhanh. Các thành viên liên tục tạo hay tải lên những bài viết/hình ảnh vi phạm quy định về tiểu sử người đang sống sẽ bị cấm sửa đổi Wikipedia.

Nếu bạn nghĩ trang này không nên bị xóa vì lý do này, bạn có thể phản đối xóa nhanh bằng cách [[:{{{1}}}|truy cập trang này]] và nhấp vào nút có dòng chữ "Phản đối yêu cầu xóa nhanh". Điều này sẽ cho bạn cơ hội để giải thích tại sao bạn tin rằng trang không nên bị xóa. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một khi một trang được gắn thẻ để xóa nhanh, nó có thể bị xóa ngay lập tức. Vui lòng không tự mình xóa thẻ xóa nhanh khỏi trang, nhưng đừng ngần ngại thêm bổ sung thêm thông tin nhằm phù hợp với quy định và hướng dẫn của Wikipedia.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi