Bản mẫu:Xh-lý do SDHL vô lý

(đổi hướng từ Bản mẫu:Db-noncom)
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùngSửa đổi

{{thế:SDHL vô lý}}

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Hình không tự do đang tranh cãi.