Bản mẫu:Db-spam-notice

Đề nghị xóa nhanh [[:{{{1}}}]]

Nếu đây là bài viết đầu tiên bạn tạo, bạn có thể muốn đọc hướng dẫn viết bài viết đầu tiên của bạn.

Bạn có thể muốn xem xét việc sử dụng Thuật sĩ bài viết nhầm giúp bạn tạo các bài viết.

Một bản mẫu đề nghị xóa nhanh đã được thêm vào [[:{{{1}}}]], tác dụng của nó là yêu cầu trang này được xóa nhanh khỏi Wikipedia. Điều này được thực hiện dựa trên tiêu chí C9, bởi vì trang này rõ ràng là có nội dung quảng cáo cho một công ty, sản phẩm, dịch vụ hoặc cá nhân và cần được viết lại nếu muốn nó đáp ứng yêu cầu bách khoa. Vui lòng đọc hướng dẫn về spam để biết thêm thông tin.

Nếu bạn nghĩ trang này không nên bị xóa vì lý do này, bạn có thể phản đối xóa nhanh bằng cách [[:{{{1}}}|truy cập trang này]] và nhấp vào nút có dòng chữ "Phản đối yêu cầu xóa nhanh". Điều này sẽ cho bạn cơ hội để giải thích tại sao bạn tin rằng trang không nên bị xóa. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một khi một trang được gắn thẻ để xóa nhanh, nó có thể bị xóa ngay lập tức. Vui lòng không tự mình xóa thẻ xóa nhanh khỏi trang, nhưng đừng ngần ngại thêm bổ sung thêm thông tin nhằm phù hợp với quy định và hướng dẫn của Wikipedia. Nếu trang bị xóa và bạn muốn truy xuất nội dung đã xóa để tham khảo hoặc cải tiến trong tương lai, vui lòng liên hệ với bảo quản viên hoặc điều phối viên đã xóa trang, hoặc nếu bạn đã làm như vậy, bạn có thể đặt một yêu cầu tại Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng để thông báo cho thành viên về các trang đã được đề cử xóa nhanh. Cụ thể, nó được sử dụng cho các trang đã được đề cử theo tiêu chí C9 của tiêu chí xóa nhanh, "nội dung quảng cáo cá nhân, công ty, tổ chức". Bản mẫu này thường được sử dụng cùng với {{db-c9}}; đối với các bản mẫu thông báo xóa nhanh chóng khác, hãy xem bảng ở bên phải.

Cách sử dụngSửa đổi

{{subst:Db-spam-notice|TÊN TRANG}}
Không có thông báo chào mừng
{{subst:Db-spam-notice|TÊN TRANG|nowelcome=yes}}
Không đầu đề
{{subst:Db-spam-notice|TÊN TRANG|header=no}}
Dùng đầu đề tùy chỉnh
{{subst:Db-spam-notice|TÊN TRANG|header-text=VĂN BẢN TÙY CHỈNH}}
Không có thông báo chào mừng và đầu đề tùy chỉnh
{{subst:Db-spam-notice|TÊN TRANG|nowelcome=yes|header-text=VĂN BẢN TÙY CHỈNH}}
Không có tin nhắn chào mừng và không có tiêu đề
{{subst:Db-spam-notice|TÊN TRANG|nowelcome=yes|header=no}}

Xem thêmSửa đổi