Bản mẫu:Diffuse nebula

{{{name}}}
Dữ liệu quan sát
Đặc trưng vật lý
Xem thêm: Tinh vân khuếch tán, Danh sách tinh vân
Tài liệu bản mẫu[tạo]