Cách sử dụngSửa đổi

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho En dash

Bản mẫu này tạo ra ký tựen dash (–). Nó có tác dụng tương tự như chuỗi thoát HTML –.

Syntax:{{en dash}}

Xem thêmSửa đổi