Bản mẫu:Facebook

{{{name}}} trên Facebook

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
11

không miêu tả

Không rõtùy chọn
22

không miêu tả

Không rõtùy chọn
idid

không miêu tả

Không rõtùy chọn
namename

không miêu tả

Không rõtùy chọn