Bản mẫu:Fb cl header navbar

{| class="wikitable" style="text-align: center"

|+ !width=28|VT
!width=190|Đội !width=28|Tr
!width=28|T
!width=28|H
!width=28|B
!width=28|BT
!width=28|BB
!width=28|HS

!width=28|Đ
!!width={{{qr-width}}} style="text-align:center"|Lọt vào hoặc xuống hạng
|}

Tài liệu bản mẫu[tạo]