Bản mẫu:FishBase genus

Ranier Froese và Daniel Pauly (chủ biên). Các loài trong {{{genus}}} trên FishBase. Phiên bản tháng 8 năm 2021.

Xem thêmSửa đổi

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Có 4 tham số:

  • genus (bắt buộc)
  • species (tùy chọn)
  • year (tùy chọn, mặc định là năm 2006)
  • month (tùy chọn, mặc định là tháng 4)
{{FishBase genus | genus=Scomberoides}}

Ranier Froese và Daniel Pauly (chủ biên). Các loài trong Scomberoides trên FishBase. Phiên bản tháng 8 năm 2021.

{{FishBase genus | genus=Scomberoides | month=8 | year=2019}}

Ranier Froese và Daniel Pauly (chủ biên). Các loài trong Scomberoides trên FishBase. Phiên bản tháng 8 năm 2019.

{{FishBase genus | genus=Scomberoides | species=commersonnianus}}

Ranier Froese và Daniel Pauly (chủ biên). Các loài trong Scomberoides trên FishBase. Phiên bản tháng 8 năm 2021.


Lưu ýSửa đổi

Từ năm 2008, FishBase không còn cung cấp các trang về các chi. Bản mẫu này hiện nay chỉ cung cấp một liên kết tới danh sách các loài của chi. Tại đây là trang của FishBase từng tồn tại trong quá khứ cho chi Histrio: liên kết