Bản mẫu:FishBase order

"{{{order}}}". FishBase. Ranier Froese và Daniel Pauly (chủ biên). Phiên bản {{{month}}} năm {{{year}}}. N.p.: FishBase, {{{year}}}.