Bản mẫu:FishBase species

Thông tin {{{1}}} {{{2}}} trên FishBase, chủ biên Ranier Froese và Daniel Pauly. Phiên bản tháng 2 năm 2019.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{FishBase_species
|genus=
|species=
|year=
|month=
}}

Xem thêmSửa đổi