Bản mẫu:Fooian men by occupation

Phân loại: [[:Category:{{{Country}}}|{{{Country}}}]]: [[:Category:Người {{{Nationality}}}|Người]]: [[:Category:Người {{{Nationality}}} theo nghề nghiệp|Theo nghề nghiệp]]: Nam giới
cũng: Người: Theo nghề nghiệp: Quốc tịch: Nam giới: {{{Nationality}}}
cũng: Người: Theo giới tính: Nam giới: Theo quốc tịch: Theo nghề nghiệp: {{{Nationality}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa