Cách sử dụngSửa đổi

{{Giáo xứ
| tên           = 
| hình           =
| thành lập        = 
| bổn mạng         =
| địa giới         =
| trực thuộc        = 
| nhà thờ chính      = 
| linh mục         = 
| linh mục phó       = 
| linh mục tiền nhiệm   = 
| giáo dân         = 
| gia đình         = 
| biện xứ         = 
| chủng sinh        = 
| ứng sinh         = 
| website         = 
}}

Xem thêmSửa đổi