Bản mẫu:Giới tính

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bạn có thể dùng bản mẫu này tại trang có nội dung không phù hợp với ai dưới 16 tuổi. Nhúng tiêu bản vào trang như sau:

{{giới tính}}

Xem thêmSửa đổi