Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này được thiết kế sử dụng kết hợp với Bản mẫu:Gnr để dễ dàng tham chiếu đến các nguồn nhất định. Gnn là viết tắt của graphic (đồ họa) novel (tiểu thuyết) note (ghi chú) và được sử dụng để tạo ra tài liệu tham khảo liên kết từ những trích dẫn nội tuyến tạo thủ công hoặc sử dụng {{gnr}}.

Bản mẫu cũng được thiết kế riêng và chỉ nên sử dụng trên các trang viết về sách độc lập, chẳng hạn như manga dài tập, được trích dẫn thường xuyên. Và bản mẫu này (phù hợp với WP:CITE) không nên đưa vào bài viết mà chưa được đồng thuận.

Các thông sốSửa đổi

  • |ref= Tựa đề tập sách, phần này bạn phải cung cấp thêm nội dung, có thể bỏ qua.
  • |vol= Số thứ tự tập sách (nếu có).
  • Ngoài ra, bạn nên thêm số thứ tự chương được tập hợp trong tập sách được trích dẫn bằng các tham số, bắt đầu từ chương thứ nhất và kết thúc với chương cuối tập đó.

Ví dụSửa đổi

VD1: Đây là số thứ tự chương.{{gnr|ch|4}}
VD2: Đây là số thứ tự tập.{{gnr|vol|2}}
VD3: Số thứ tự chương kèm tên chương.{{gnr|ch|17|tên.}} 
VD4: Số tập kèm phụ chương (nếu có).{{gnr|vol|5|:phụ chương}}
VD5: Số tập kèm số thứ tự chương theo bản tiếng.{{gnr|vol|2|:6 (ja)}}
VD6: Số thứ tự chương kèm số chương bất kì từ chương đầu đến chương cuối.{{gnr|ch|19|, |36|–|38}}

VD1: Đây là số thứ tự chương.[ch. 4]

VD2: Đây là số thứ tự tập.[tập 2]

VD3: Số thứ tự chương kèm tên chương.[ch. 17tên.]

VD4: Số tập kèm phụ chương (nếu có).[tập 5:phụ chương]

VD5: Số tập kèm số thứ tự chương theo bản tiếng.[tập 2:6 (ja)]

VD6: Số thứ tự chương kèm số chương bất kì từ chương đầu đến chương cuối.[ch. 19, 3638]

;Tổng hợp
*[[Eiichiro Oda|Oda, Eiichiro]]. ''One Piece''. 61 tập. Nxb San Francisco: [[Viz Media]], 2003–2012.
*Oda, Eiichiro. ''ワンピース [One Piece]'' (tiếng Nhật). 65 tập. Nxb Tokyo: [[Shueisha]], 1997–2012.

;Tập riêng lẻ
{{refbegin}}
*{{gnn|ref=''[[Các chương trong One Piece#Danh sách các tập|Romance Dawn]]''. tháng 06, 2003. ISBN 1-56931-901-4. và ''[[Các chương trong One Piece#Danh sách các tập|Romance Dawn —冒険の夜明け—]]'' (tiếng Nhật). tháng 12, 1997. ISBN 4-08-872509-3.|vol=1|1|2|3|4|5|6|7|8}}
*{{gnn|ref=''[[Các chương trong One Piece#Danh sách các tập|Buggy the Clown]]''. tháng 11, 2003. ISBN 1-59116-057-X. and ''[[Các chương trong One Piece#Danh sách các tập|Versus!! バギー海賊団]]'' (tiếng Nhật). tháng 04, 1998. ISBN 4-08-872544-1.|vol=2|9|10|11|12|13|14|15|16|17}}
*{{gnn|ref=''[[Các chương trong One Piece#Danh sách các tập|Don't Get Fooled Again]]''. tháng 03, 2004. ISBN 1-59116-184-3. và ''[[Các chương trong One Piece#Danh sách các tập|偽れぬもの]]'' (tiếng Nhật). tháng 06, 1998. ISBN 4-08-872569-7.|vol=3|18|19|20|21|22|23|24|25|26}}
*{{gnn|ref=''[[Các chương trong One Piece#Danh sách các tập|The Black Cat Pirates]]''. tháng 07, 2004. ISBN 1-59116-337-4. và ''[[Các chương trong One Piece#Danh sách các tập|三日月]]'' (tiếng Nhật). tháng 08, 1998. ISBN 4-08-872594-8.|vol=4|27|28|29|30|31|32|33|34|35}}
*{{gnn|ref=''[[Các chương trong One Piece#Danh sách các tập|For Whom the Bell Tolls]]''. tháng 11, 2004. ISBN 1-59116-615-2. và ''[[Các chương trong One Piece#Danh sách các tập|誰が為に鐘は鳴る]]'' (tiếng Nhật). tháng 10, 1998. ISBN 4-08-872619-7.|vol=5|36|37|38|39|40|41|42|43|44}}
*...
{{refend}}
Tổng hợp
  • Oda, Eiichiro. One Piece. 61 tập. Nxb San Francisco: Viz Media, 2003–2012.
  • Oda, Eiichiro. ワンピース [One Piece] (tiếng Nhật). 65 tập. Nxb Tokyo: Shueisha, 1997–2012.
Tập riêng lẻ

Xem thêmSửa đổi