Bản mẫu:Hình không rõ tình trạng bản quyền đầu

Những tập tin trong thể loại này có thể bị xóa nhanh theo tiêu chí TT4 khi thể loại này đã 7 ngày tuổi.

Trước khi xóa một tập tin trong thể loại này, bạn phải đảm bảo rằng tập tin này có thể xóa nhanh được bằng cách kiểm tra trang tập tin, vì thông tin về bản quyền đôi khi được ai đó thêm vào mà quên xóa thẻ {{Xh-thiếu giấy phép}}. Đừng sử dụng các công cụ như Twinkle để xóa các tập tin trong thể loại này một cách chủ quan.

Làm mới

Tài liệu bản mẫu