{{{1}}}

Cách dùngSửa đổi

Ký tự {{hồng|màu}} của tôi.

Cho ra:
  Ký tự màu của tôi.