Bản mẫu:Hộp lưu trữ

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Thêm hộp lưu trữ vào trang thảo luận bằng cách thêm

{{Hộp lưu trữ|[[/Lưu]]}}

vào nơi bạn muốn đặt hộp lưu trữ. Thay [[/Lưu]] bằng tên thực của các trang thảo luận và nhớ phải thêm dấu xuyệt chéo '/'. Làm thế này để trình bày danh sách trang lưu là tùy vào bạn. Bạn có thể tách chúng ra bằng dấu phẩy hoặc tạo thành 1 danh sách. Xem #Ví dụ ở dưới.

Chiều rộng của hộpSửa đổi

Chiều rộng hộp có thể được thiết lập bằng cách sử dụng tham số box-width= :

{{Hộp lưu trữ|box-width=13em|[[/Lưu]]}}
{{Hộp lưu trữ|box-width=200px|[[/Lưu]]}}

Chiều dài chuẩn nếu không có tham số này là 238px.

HìnhSửa đổi

Đối với hình chuẩn, chiều rộng có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi sử dụng tham số image-width= :

{{Hộp lưu trữ|image-width=35px|[[/Lưu]]}}

Hình có thể đổi khác với hình mặc định (xem #Biểu tương khác để xem các ví dụ) sử dụng tham số image=. Hãy chú ý rằng nếu bạn đang sử dụng một ảnh đã thay đổi, chiều rộng của ảnh không thể điều chỉnh bằng tham số image-width= được nữa. Thay vào đó, chỉnh chiều rộng ảnh bằng cú pháp ảnh thông thường, ví dụ như:

{{Hộp lưu trữ|image=[[Hình:Crystal Clear app file-manager.png|35px]]}}

Ví dụSửa đổi

Wikitext Appearance
{{hộp lưu trữ|
[[/Archive 1]],
[[/Archive 2]],
[[/December 2005 - January 2006]] and
[[/Deletion discussion]]}}
{{hộp lưu trữ|
[[/Archive 1]]<br />
[[/Archive 2]]<br />
[[/December 2005 - January 2006]]<br />
[[/Deletion discussion]]}}
{{hộp lưu trữ|
: [[/Archive 1]]
: [[/Archive 2]]
: [[/December 2005 - January 2006]]
: [[/Deletion discussion]]}}
{{hộp lưu trữ|image=[[Image:File-manager.svg|35px]]|
* [[/Archive 1]]
* [[/Archive 2]]
* [[/December 2005 - January 2006]]
* [[/Deletion discussion]]}}
{{hộp lưu trữ|
# [[/Archive 1]]
# [[/Archive 2]]
# [[/December 2005 - January 2006]]
# [[/Deletion discussion]]}}
{{hộp lưu trữ|box-width=14em|image-width=20px|
* [[/Archive 1]]
* [[/Archive 2]]
* [[/December 2005 - January 2006]]
* [[/Deletion discussion]]}}

Biểu tượng khácSửa đổi

Nếu bạn muốn sử dụng hình khác ngoài hình mặc định, đây là các biểu tượng có sẵn để bạn dùng:

Xem thêmSửa đổi