Cách sử dụng

sửa
{{{tên}}}
{{{khu vực}}}
[[File:{{{biểu tượng}}}|{{{cỡ phù hiệu}}}|alt=Huy hiệu liên đoàn|Huy hiệu liên đoàn]]
Thành lập{{{thành lập}}}
Trụ sở{{{trụ sở}}}
Gia nhập FIFA{{{gia nhập FIFA}}}
Gia nhập {{{khu vực}}}{{{gia nhập khu vực}}}
Gia nhập {{{tiểu vùng}}}{{{gia nhập tiểu vùng}}}
Gia nhập IFU{{{gia nhập IFU}}}
{{{tiêu đề đầu}}}{{{đầu}}}
Website{{{trang web}}}
{{Hộp thông tin liên đoàn bóng đá
| biểu tượng  	= <!-- chỉ tên hình ảnh -->
| cỡ phù hiệu      = 
| thành lập		= 
| giải thể       = 
| trụ sở        =
| gia nhập FIFA 	= 
| khu vực		= 
| gia nhập khu vực	= 
| tiểu vùng		= <!--thành viên tiểu vùng như là ví dụ CECAFA, CEMAC, COSAFA, UNAF, WAFU. -->
| gia nhập tiểu vùng	= 
| chủ tịch		= <!-- hoặc |tiêu đề đầu = và | đầu = -->
| phó chủ tịch 	= 
| trang web		= 
}}