Bản mẫu:Hộp thông tin tội phạm

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sửa đổi

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}
|alt={{{alt}}}|upright=1|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
Sinh{{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
Mất{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
Nguyên nhân mất{{{death_cause}}}
Nơi an nghỉ{{{resting_place}}}
Quốc tịch{{{nationality}}}
Tên khác{{{other_names}}}
Nghề nghiệp{{{occupation}}}
Nổi tiếng vì{{{known_for}}}
Chiều cao{{{height}}}
Cân nặng{{{weight}}}
Tiền nhiệm{{{predecessor}}}
Kế nhiệm{{{successor}}}
Tôn giáo{{{religion}}}
Cáo buộc hình sự{{{criminal_charge}}} or {{{criminal_charges}}}
Mức phạt hình sự{{{penalty}}} or {{{penalties}}}
{{{conviction_status}}}
Động cơ{{{motive}}}
Kết án{{{conviction}}} hoặc {{{convictions}}}
Đền bù
{{{reward_amount}}}
Hiện trạng
{{{capture_status}}}
Bị truy nã bởi
{{{wanted_by}}}
Bị truy nã từ{{{wanted_since}}}
Thời gian lẩn trốn{{{time_at_large}}}
Trốn thoát{{{escaped}}}
Bị bắt lại{{{escape_end}}}
Bình luận{{{comments}}}
Chi tiết
Nạn nhân{{{victims}}}
Ngày{{{date}}}
{{{time}}}
Thời kỳ gây án
{{{beginyear}}}
–{{{endyear}}}
Quốc gia{{{country}}}
Bang{{{states}}}
Địa điểm{{{locations}}}
Đối tượng{{{targets}}}
Số người chết{{{fatalities}}}
Số người bị thương{{{injuries}}}
Vũ khí{{{weapons}}}
Ngày bị bắt{{{apprehended}}}
Nơi bị giam{{{imprisoned}}}
Chú thích
{{{footnotes}}}
{{Hộp thông tin tội phạm
| name = 
| image = 
| image_size = 
| alt = 
| caption = 
| birth_name = 
| birth_date =   <!-- {{birth date|YYYY|MM|DD}} if dead;
            {{birth date and age|yyyy|mm|dd|mf=yes}} if year, month and day known;
            {{birth year and age|yyyy|mm}} if year and month known;
            {{birth year and age|yyyy}} if only year known -->
| birth_place = 
| death_date =   <!-- {{death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (death date then birth date) -->
| death_place = 
| death_cause = 
| resting_place = 
| residence = 
| nationality = 
| other_names = 
| occupation = 
| known_for = 
| height = 
| weight = 
| predecessor = 
| successor = 
| religion = 
| criminal_charge = 
| penalty = 
| conviction_status = 
| spouse =     <!-- Do not include unless notable or relevant to the crime involved -->
| children =    <!-- (as above) -->
| parents =    <!-- (as above) -->
| allegiance =   <!-- [[Lucchese crime family]] (only?) -->
| motive = 
| conviction = 
| reward_amount = 
| capture_status = 
| wanted_by = 
| partners = 
| wanted_since = 
| time_at_large = 
| escaped = 
| escape_end = 
| comments = 
| victims = 
| date = 
| time = 
| beginyear = 
| endyear = 
| country = 
| states = 
| locations = 
| targets = 
| fatalities = 
| injuries = 
| weapons = 
| apprehended = 
| imprisoned = 
| footnotes = 
}}

Cách sử dụngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi