Bản mẫu:Hiện có tại Commons

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Cách dùng
  • Nếu bạn thấy tập tin này có trên Commons và có cùng tên, bạn hãy treo biển thông báo bằng đoạn mã {{NowCommons}}, các tập tin này sẽ được tự động đưa vào thể loại Thể loại:Có sẵn cùng tên ở Wikimedia Commons.
  • Nếu tập tin này trên Commons khác tên, bạn dùng mã {{NowCommons|Tên tập tin trên Commons}}, các tập tin này sẽ được tự động đưa vào thể loại Thể loại:Cũng có sẵn ở Wikimedia Commons. Nhờ bạn sửa lại tên của tập tin dùng trong các bài viết.
  • Dự án chủ trương xóa những tập tin trùng với bên Commons để tiết kiệm tài nguyên của Wikipedia. Các bảo trì viên (BQV, ĐPV) trước khi xóa phải kiểm tra xem tình trạng thông tin tập tin tại Commons có đáng tin cậy hơn ở Wikipedia tiếng Việt không.
  • Đừng dùng bản mẫu này đối với các tập tin lấy từ Commons nhưng đã được sửa đổi, cải biên (ví dụ đã Việt hóa).
  • Chỉ áp dụng cho tập tin