Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Kiểm tra lỗiSửa đổi

This template uses Mô đun:Check isxn to validate the ISBN. If the ISBN is not valid, this subtemplate will still generate the link, and it will add the article to Thể loại:Trang có lỗi ISBN.

Xem thêmSửa đổi