Bản mẫu:ISO 639 name conversion template doc

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Đây là bản mẫu tài liệu cho Thể loại:Bản mẫu mã từ tên ISO 639

Ví dụSửa đổi

  • {{ISO 639 name conversion template doc|Đức|de}}

tạo ra hộp tài liệu trên {{ISO 639 name de}}.