Bản mẫu:Image template notice1

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{Image template notice1|Biểu trưng không tự do|Biểu trưng truyền hình}} sẽ hiển thị là:

Bản mẫu đầu trang thể loại khácSửa đổi