Bản mẫu:Infobox Greek deity

{{{Name}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Sao chép đoạn mã sau và dán vào bài:

 
{{Infobox Greek deity|
| Image   = (Hình)
| Caption = (Ghi chú hình)
| Name    = Cratus
| God_of  = God of sea
| Abode   = (Nơi ở)
| Symbol  = (biểu tượng)
| Consort = Vợ hoặc chồng
| Parents = (Bố mẹ)
| Siblings= (Anh chị em)
| Children= (Con cái)
| Mount   = (Núi)
| Roman_equivalent = (Tương ứng thần thoại La Mã)
| Hindu_equivalent = (Tương ứng thần thoại Ấn Độ)
}}