Bản mẫu:Infobox Kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc

{{{Session}}} Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc
{{{chinese}}}
{{{pinyin}}}
{{{han-viet}}}
Kỳ họp thứ {{{session}}}
[[Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc {{{#}}}|Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc {{{#}}}]]
 
{{{term-begin}}} – {{{term-end}}}

Chủ tịch nước Tổng lý Ủy viên trưởng Nhân đại
không có sẵn không có sẵn không có sẵn
[[{{{ctn}}}]] [[{{{tl}}}]] [[{{{uvt}}}]]
từ
{{{ctnterm}}}
từ
{{{tlterm}}}
từ
{{{uvtterm}}}

Trang chủ
không có sẵn

[[{{{lastsession}}}_Đại_hội_Đại_biểu_Nhân_dân_toàn_quốc_Trung_Quốc_{{{#_lastsession}}}|← {{{lastsession}}}]] Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc [[{{{nextsession}}}_Đại_hội_Đại_biểu_Nhân_dân_toàn_quốc_Trung_Quốc_{{{#_nextsession}}}|{{{nextsession}}} →]]
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Đây là một infobox cho các kỳ họp toàn thể thường niên (Hội nghị) của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

{{Infobox Kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc
| Session    = <!--Kỳ họp hiện tại-->
| chinese    = <!--tiếng trung-->
| pinyin     = <!--bính âm-->
| han-viet    = <!--phiên âm hán-việt-->
| session    = <!--Kỳ họp hiện tại-->
| #       = <!--Khóa Nhân đại hiện tại-->
| term-begin   = <!--thời gian kết thúc kỳ họp-->
| term-end    = <!--thời gian bắt đầu kỳ họp-->
| ctnimage    = <!--ảnh Chủ tịch nước-->
| tlimage    = <!--ảnh Tổng lý/tức Thủ tướng-->
| uvtimage    = <!--ảnh Ủy viên trưởng Quốc hội-->
| ctn      = <!--Chủ tịch nước-->
| tl       = <!--Tổng lý/tức Thủ tướng-->
| uvt      = <!--Ủy viên trưởng Quốc hội-->
| ctnterm    = <!--nhiệm kỳ Chủ tịch nước-->
| tlterm     = <!--nhiệm kỳ Tổng lý/tức Thủ tướng-->
| uvtterm    = <!--nhiệm kỳ Ủy viên trưởng Quốc hội-->
| ctnđbimage   = <!--ảnh Chủ tịch nước được bầu-->
| tlđbimage   = <!--ảnh Tổng lý/tức Thủ tướng được bầu-->
| uvtđbimage   = <!--ảnh Ủy viên trưởng Quốc hội được bầu-->
| ctnđb     = <!--Chủ tịch nước được bầu-->
| tlđb      = <!--Tổng lý/tức Thủ tướng được bầu-->
| uvtđb     = <!--Ủy viên trưởng Quốc hội được bầu-->
| website    = <!--website-->
| lastsession  = <!--kỳ họp trước-->
| #_lastsession = <!--Khóa của kỳ họp trước-->
| nextsession  = <!--kỳ họp tới-->
| #_nextsession = <!--Khóa của kỳ họp tới-->
}}

Ví dụSửa đổi

{{Infobox Kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc
| Session    = Kỳ họp thứ nhất
| chinese    = 第十三届全国人民代表大会第一次会议
| pinyin     = Dì-shísān Jiè Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì Dì-yīcì Huìyì
| han-viet    = Đệ thập tam Giới Toàn quốc Nhân dân Đại biểu Đại hội Đệ nhất thứ Hội nghị
| session    = nhất
| #       = khóa XIII
| term-begin   = 5/3/2018
| term-end    = 20/3/2018
| ctnimage    = [[Tập tin:Xi_Jinping_2016.jpg|100px]]
| tlimage    = [[Tập tin:Li Keqiang-19052015.png|100px]]
| uvtimage    = [[Tập tin:Zhang Dejiang in May.2014.jpg|100px]]
| ctn      = Tập Cận Bình
| tl       = Lý Khắc Cường
| uvt      = Trương Đức Giang
| ctnterm    = 14/3/2013
| tlterm     = 15/3/2013
| uvtterm    = 14/3/2013
| ctnđbimage   = [[Tập tin:Xi_Jinping_2016.jpg|100px]]
| tlđbimage   = [[Tập tin:Li Keqiang-19052015.png|100px]]
| uvtđbimage   = [[Tập tin:Li Zhanshu in 2016.jpg|100px]]
| ctnđbterm   = 17/3/2018
| tlđbterm    = 18/3/2018
| uvtđbterm   = 17/3/2018
| ctnđb     = Tập Cận Bình
| tlđb      = Lý Khắc Cường
| uvtđb     = Lật Chiến Thư
| website    = http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Special_13_1/index.htm
| lastsession  = Kỳ họp thứ năm
| #_lastsession = khóa XII
| nextsession  = Kỳ họp thứ hai
| #_nextsession = khóa XIII
}}
Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc
第十三届全国人民代表大会第一次会议
Dì-shísān Jiè Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì Dì-yīcì Huìyì
Đệ thập tam Giới Toàn quốc Nhân dân Đại biểu Đại hội Đệ nhất thứ Hội nghị
Kỳ họp thứ nhất
Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa XIII
 
5/3/2018 – 20/3/2018

Chủ tịch nước Tổng lý Ủy viên trưởng Nhân đại
Xi Jinping 2016.jpg Li Keqiang-19052015.png Zhang Dejiang in May.2014.jpg
Tập Cận Bình Lý Khắc Cường Trương Đức Giang
từ
14/3/2013
từ
15/3/2013
từ
14/3/2013

Chủ tịch nước-được bầu Tổng lý-được bầu Ủy viên trưởng-được bầu
Xi Jinping 2016.jpg Li Keqiang-19052015.png Li Zhanshu in 2016.jpg
Tập Cận Bình Lý Khắc Cường Lật Chiến Thư
từ
17/3/2018
từ
18/3/2018
từ
17/3/2018

Trang chủ
Kỳ họp thứ nhất Nhân đại khóa XIII

← Kỳ họp thứ năm Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Kỳ họp thứ hai →