Bản mẫu:Thông tin nhân vật hư cấu animanga

{{{name}}}
Nhân vật trong {{{series}}}
Xuất hiện lần đầu{{{first}}}
Xuất hiện lần cuối{{{last}}}
Sáng tạo bởi{{{creator}}}
Lồng tiếng bởi{{{voiced by}}}
Minh họa bởi{{{portrayed by}}}
{{{oaux1 name}}}{{{oaux1}}}
{{{oaux2 name}}}{{{oaux2}}}
{{{oaux3 name}}}{{{oaux3}}}
Lý lịch
Bí danh{{{alias}}}
Biệt danh{{{nickname}}}
Giống loài{{{species}}}
Giới tính{{{gender}}}
Danh hiệu{{{title}}}
Họ hàng{{{relatives}}}
Quốc tịch{{{nationality}}}
{{{paux1 name}}}{{{paux1}}}
{{{paux2 name}}}{{{paux2}}}
{{{paux3 name}}}{{{paux3}}}
{{{paux4 name}}}{{{paux4}}}
{{{paux5 name}}}{{{paux5}}}
Thông tin
{{{aux1 name}}}{{{aux1}}}
{{{aux2 name}}}{{{aux2}}}
{{{aux3 name}}}{{{aux3}}}
{{{aux4 name}}}{{{aux4}}}
{{{aux5 name}}}{{{aux5}}}
Tài liệu bản mẫu[tạo]