Bản mẫu:Infobox aqueduct

{{{aqueduct_name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|{{{aqueduct_name}}}]]
{{{caption}}}
[[File:{{{map_image}}}|{{{map_width}}}]]
{{{map_caption}}}
Tên chính thức{{{official_name}}}
Điểm đầu{{{starts}}}
Điểm cuối{{{ends}}}
Tọa độ{{{lat}}} và {{{long}}}
Được duy trì bởi{{{maint}}}
Chiều dài{{{length}}}
Chiều cao{{{height}}}
Chiều rộng{{{width}}}
Đường kính{{{diameter}}}
Chiều dài phần đầu tiên{{{first_length}}}
Đường kính phần đầu tiên{{{first_diameter}}}
Chiều dài phần thứ hai{{{second_length}}}
Đường kính phần thứ hai{{{second_diameter}}}
Chiều dài phần thứ ba{{{third_length}}}
Đường kính phần thứ ba{{{third_diameter}}}
Dung tích{{{capacity}}}
Bắt đầu xây dựng{{{began}}}
Khánh thành ngày{{{open}}}
Dừng hoạt động ngày{{{closed}}}
References: {{{references}}}
Tài liệu bản mẫu[tạo]