Bản mẫu:Hộp thông tin quốc gia tại đại hội thể thao

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu hộp thông tin này là dành cho các bài báo quốc gia về các sự kiện thể thao quốc tế.

Cách sử dụngSửa đổi

Ví dụ quốc gia tại
{{{games}}} {{{year}}}
{{{alt}}}
{{{flagcaption}}}
Mã IOCEXA
({{{oldcode}}} được sử dụng tại các đại hội này)
NOC{{{NOCname}}}
NPC{{{NPCname}}}
Liên đoàn quốc gia{{{NFname}}}
Liên đoàn quốc gia{{{fedname}}}
Trang web{{{website}}}
{{{location}}}
{{{start_date}}} – {{{end_date}}}
Thí sinh{{{competitors}}} ({{{competitors_men}}} nam và {{{competitors_women}}} nữ) trong {{{sports}}} môn thể thao và {{{events}}} nội dung
Người cầm cờ (khai mạc){{{flagbearer}}}
Người cầm cờ (bế mạc){{{flagbearer_close}}}
Huy chương
Xếp hạng {{{rank}}}
Vàng Bạc Đồng Tổng số
{{{gold}}} {{{silver}}} {{{bronze}}}
Quan chức{{{officials}}}
Tham dự {{{games}}}
{{{appearances}}}
Tham dự mùa hè
{{{summerappearances}}}
Tham dự mùa đông
{{{winterappearances}}}
Tham dự trẻ
{{{youthappearances}}}
Tham dự các đại hội khác
{{{seealso}}}
← {{{previous}}}
{{{next}}} →
{{{country}}} tại
{{{games}}}
{{country data {{{country}}}|getalias/core|name=Quốc kỳ|variant=}}

Mẫu trốngSửa đổi

{{Hộp thông tin quốc gia tại đại hội thể thao
| NOC        = 
| NPC        = 
| IAAF       = 
| CGA        = 
| NF        = 
| country      = 
| year       = 
| games       = 
| games_link    = 
| flag       = 
| flagcaption    = 
| alt        = 
| oldcode      = 
| NOCname      = 
| NPCname      = 
| CGAname      = 
| NFname      = 
| fedname      = 
| website      = 
| location     = 
| start_date    = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| end_date     = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| date       = 
| competitors    = 
| competitors_men  = 
| competitors_women = 
| sports      = 
| events      = 
| flagbearer    = 
| flagbearer_open  = 
| flagbearer_close = 
| rank       = 
| gold       = 
| silver      = 
| bronze      = 
| officials     = 
| appearances    = 
| app_begin_year  = 
| app_interval   = 
| summerappearances = 
| winterappearances = 
| youthappearances = 
| seealso      = 
| previous     = 
| next       = 
}}

Các tham sốSửa đổi

NOC 
Mã quốc gia IOC
NPC 
Mã quốc gia IOC (dành cho bài viết Thế vận hội Người khuyết tật)
CGF 
Mã quốc gia CGF
IAAF 
Mã quốc gia IAAF
NF 
Mã quốc gia FINA
NOCname 
Tên quốc gia của Ủy ban Olympic
NPCname 
Tên quốc gia của Ủy ban Paralympic
CGAname 
Tên quốc gia của Liên đoàn Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung
fedname 
Tên quốc gia của cơ quan quản lý thể thao
year 
YYYY
start_date 
Sử dụng {{Start date}}
end_date 
Sử dụng {{End date}}
flag
games 
games_link 
Không được liên kết wiki
location 
Liên kết wiki
flagbearer 
Người cầm cờ cho lễ khai mạc
flagbearer_close 
Người cầm cờ cho lễ bế mạc. Nếu không sử dụng được, "(khai mạc)" sẽ không được hiển thị cho nhãn |flagbearer=
competitors 
competitors_men 
competitors_women 
sports 
events 
gold 
silver 
bronze 
rank 
officials 
appearances 
Một {{flatlist}} của lần xuất hiện tại các đại hội thể thao; nếu thiết lập để auto, danh sách được tạo ra tự động; {{Team appearances list}} cần được sử dụng
app_begin_year 
Năm khi quốc gia đầu tiên thi đấu tại các đại hội thể thao, ví dụ "1981"; không bắt buộc
app_interval 
Khoảng năm giữa các đại hội thể thao, ví dụ "4" nếu cứ 4 năm một lần; không bắt buộc
seealso 
previous 
next 
website 
Liên kết trang web

Ví dụSửa đổi

Estonia tại
Lễ hội Thế vận hội Trẻ Mùa đông châu Âu 2011
Flag of Estonia.svg
Mã IOCEST
NOCỦy ban Olympic Estonia
Liberec, Cộng hòa Séc
11 tháng 2, 2011 (2011-02-11) – 18 tháng 2, 2011 (2011-02-18)
Thí sinh19 trong 6 môn thể thao
Huy chương
Vàng Bạc Đồng Tổng số
0 0 0 0
{{Hộp thông tin quốc gia tại đại hội thể thao
| NOC     = EST
| NOCname   = [[Ủy ban Olympic Estonia]]
| year     = 2011
| start_date  = {{Start date|2011|02|11|df=y}}
| end_date   = {{End date|2011|02|18|df=y}}
| games    = Lễ hội Thế vận hội Trẻ Mùa đông châu Âu
| games_link  = Lễ hội Thế vận hội Trẻ Mùa đông châu Âu 2011
| location   = [[Liberec]], [[Cộng hòa Séc]]
| flagbearer  = 
| competitors = 19
| sports    = 6
| officials  = 
| gold     = 0
| silver    = 0
| bronze    = 0
| rank     = 
| appearances = 
}}

Siêu định dạngSửa đổi

The HTML mark-up produced by this template includes an hCalendar microformat that makes event details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Classes used

The HTML classes this microformat uses include:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.