Bản mẫu:Infobox ice hockey player

{{{name}}}
Sự nghiệp thi đấu {{{career_start}}} –present
Tài liệu bản mẫu[tạo]