Bản mẫu:Infobox recurring event

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This infobox is used to generalize the information in recurring events of various kinds (e.g. as natural phenomena, festivals, conferences, exhibitions, ...), though not all terms may be applicable to all event types.

Cách sử dụngSửa đổi

{{{name}}}
{{{native_name}}}
{{{logo}}}
{{{logo_caption}}}
[[File:{{{image}}}|frameless]]
{{{caption}}}
Ngày diễn ra{{{date}}}
Ngày bắt đầu{{{begins}}}
Ngày kết thúc{{{ends}}}
Tần suất{{{frequency}}}
Địa điểm{{{location}}}
Số năm hoạt động{{{years_active}}}
Lần đầu tiên{{{first}}}
Lần gần nhất{{{last}}}
Số lượng tham gia{{{participants}}}
Số lượng tham dự (khán giả){{{attendance}}}
Thể loại{{{genre}}}
Tổ chức bởi{{{organised}}}
Kinh phí{{{budget}}}
Patron{{{patron}}}
Trang chủ{{{website}}}
{{{footnotes}}}
{{Infobox recurring event
| name     = <!--Uses page name if omitted-->
| native_name =
| logo     = <!--INCLUDE "[[File:Filename]]" when entering file name-->
| logo_caption =
| image    = <!--DO NOT include "File:" part of image name
         (different from above because of merger with
         Template:Infobox festival)-->
| imagesize  = frameless
| caption   = 
| date     = <!--"dates=" also works, as merged from
         Template:Infobox festival. Do not use both-->
| begins    = 
| ends     = 
| frequency  = 
| location   = 
| years_active = {{age|YYYY|mm|dd}} <!--Date of the first occurrence-->
| first    = 
| last     = 
| participants = 
| attendance  =
| genre    = 
| budget    =
| patron    = 
| website   = 
| footnotes  = 
| organised  =
}}

ParametersSửa đổi

 • image – name of the image of the event, without File:
 • imagesize – optional size of the image, default is frameless
 • caption – optional caption of the image
 • begins – bắt buộc cho những sự kiện diễn ra trong nhiều ngày – ngày bắt đầu của sự kiện nhiều ngày
 • ends – bắt buộc cho những sự kiện diễn ra trong nhiều ngày - ngày kết thúc của sự kiện nhiều ngày
 • date – bắt buộc cho những sự kiện diễn ra trong ngày - ngày diễn ra sự kiện 1 ngày
 • frequency – tần suất diễn ra sự kiện (như là hàng tháng, hàng năm...)
 • participants – số lượng người tham gia điển hình
 • attendance - số lượng khán thính giả tại sự kiện
 • footnotes
 • organised - organised by

Bản mẫu trốngSửa đổi

{{Infobox recurring event
| image     = 
| imagesize   = frameless
| caption    = 
| begins    = 
| ends     = 
| date     = 
| frequency   = 
| location   = 
| first     = 
| last     = 
| participants = 
| attendance  =
| footnotes   = 
| organised   =
}}