Bản mẫu:InterPro

InterPro{{{1}}}

Tài liệu bản mẫu

This template generates a link to [[InterPro]] by accession number.

Tham số bản mẫu

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
interpro accession1

không có miêu tả

Ví dụ
IPR1234567
Chuỗi dàitùy chọn
labell

put in "n" to hide label

Ví dụ
n
Không rõtùy chọn

Bản mẫu:Underused external link template