Bản mẫu:Thông báo miễn cấm IP

(đổi hướng từ Bản mẫu:Ipexemptgranted)

Thông báo miễn cấm IP

Tôi đã cấp cho bạn cờ miễn cấm IP, để bạn có thể sửa đổi ngay cả khi địa chỉ IP của bạn đã bị cấm (sau khi đăng nhập).

Xin hãy đọc kỹ trang Wikipedia:Miễn cấm IP, đặc biệt là đoạn nói về các điều khoản miễn cấm IP. Điều khoản quan trọng nhất là bạn không được phép sử dụng quyền này để sửa đổi Wikipedia qua proxy vô danh hoặc phá hoại. Nếu bạn làm vậy hoặc bị ai đó nghi ngờ lạm dụng, bảo quản viên sẽ ngay lập tức rút lại quyền này.

Đôi khi chúng tôi sẽ kiểm tra cách bạn sử dụng tài khoản để xem có hợp lệ và tuân theo quy định hay không, và bảo quản viên sẽ rút cờ miễn cấm khi bạn không cần quyền này nữa nữa (ví dụ, khi vụ cấm ảnh hưởng đến bạn hết hạn).

Tôi hy vọng quyền này sẽ giúp bạn đóng góp dễ dàng hơn.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{thế:Thông báo miễn cấm IP}}

Used to notify the target account of the assigning of IP block exemption.

Miêu tảSửa đổi

Đây là bản mẫu để nhúng (với từ khóa subst:) vào trang thảo luận của những người được miễn cấm IP.

Xem thêmSửa đổi