Bản mẫu:Sơ khai công ty Nhật Bản

(đổi hướng từ Bản mẫu:Japan-company-stub)