Bản mẫu:Kết quả bi đá trên băng nam Thế vận hội Mùa đông 2018

Đội
Canada Đan Mạch Anh Quốc Ý Nhật Bản Na Uy Hàn Quốc Thụy Điển Thụy Sĩ Hoa Kỳ Thành tích
 Canada 8–3 6–4 5–3 8–4 7–4 7–6 2–5 6–8 7–9 6–3
 Đan Mạch 3–8 6–7 6–4 4–6 8–10 9–8 5–9 7–9 5–9 2–7
 Anh Quốc 4–6 7–6 7–6 6–5 10–3 5–11 6–8 6–5 4–10 5–4
 Ý 3–5 4–6 6–7 5–6 6–4 6–8 3–7 7–4 10–9 3–6
 Nhật Bản 4–8 6–4 5–6 6–5 6–4 4-10 4–11 5–6 8–2 4–5
 Na Uy 4–7 10–8 3–10 4–6 4–6 7–5 7–2 5–7 8–5 4–5
 Hàn Quốc 6–7 8–9 11–5 8–6 10-4 5–7 2–7 8–7 7–11 4–5
 Thụy Điển 5–2 9–5 8–6 7–3 11–4 2–7 7–2 3–10 10–4 7–2
 Thụy Sĩ 8–6 9–7 5–6 4–7 6–5 7–5 7–8 10–3 4–8 5–4
 Hoa Kỳ 9–7 9–5 10–4 9–10 2–8 5–8 11–7 4–10 8–4 5–4