Bản mẫu:Khách sạn

{{{tên}}}

  

Sử dụngSửa đổi

{{Khách sạn
| tên     =
| logo     =
| cỡ logo   =
| hình     =
| cỡ hình   =
| ghi chú hình =
| quốc gia   =
| thành phố  =
| xếp hạng   =
| khánh thành =
| sáng lập   =
| chủ sở hữu  =
| số phòng   =
| giá phòng  =
| địa chỉ   =
| web     =
| xem thêm   =
|}}