Bản mẫu:Khóa-di chuyển-vô hạn

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Bản mẫu này không dùng một cách vô tội vạ. Chỉ dùng nó tại những trang BỊ KHÓA DI CHUYỂN. Xin ghi nhớ rằng chỉ có bảo quản viênĐiều phối viên mới có thể khóa trang.

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Khóa không được di chuyểnThể loại:Trang có tham số bản mẫu khóa trang không đúng.

Xem thêm