Bản mẫu:Khóa-mở rộng

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng để thông báo trang đang bị khóa hạn chế cho thành viên được xác nhận mở rộng, nhằm hạn chế việc sửa đổi cho các thành viên trong nhóm thành viên được xác nhận mở rộng.

Cách sử dụng

sửa
  • Sử dụng {{khóa-mở rộng}} cho bản mẫu bình thường
  • Sử dụng {{khóa-mở rộng|small=yes}} cho việc chỉ sử dụng biểu tượng khóa trang ở đầu trang

Lưu ý rằng việc thêm loại khóa này vào chỉ sử dụng cho các trang thuộc phần khóa hạn chế cho thành viên được xác nhận mở rộng của quy định khóa trang. Việc chỉ đặt bản mẫu này trên trang sẽ không làm cho trang đó bị khóa.

Hướng dẫn

  1. Thay đổi mức khóa của bài viết thành "Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên". Đối với các chủ đề thuộc phạm vi của ArbCom, thời gian hết hạn phải là vô thời hạn. Theo đồng thuận của cộng đồng về mức khóa trang, mức khóa này được khuyến nghị được sử dụng trong thời gian ngắn hạn.
  2. Thêm {{pp-30-500|small=yes}} vào bài viết
  3. Xóa tất cả bản mẫu {{Khóa}} khác khỏi trang, vì chỉ cần biểu tượng ổ khóa màu xanh do bản mẫu này tạo ra là đủ.

Biểu ngữ khóa trang đầy đủ, như được sử dụng bởi các bản mẫu khóa khác, hiện chưa được hỗ trợ. Các tham số khác như expiry không được áp dụng cho loại khóa này.

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Trang bị hạn chế cho thành viên xác nhận mở rộng.

Xem thêm

sửa