Bản mẫu:Khóa-phá hoại/sandbox

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này tự động thay đổi màu sắc chiếc khóa để thể hiện các tùy chọn khóa trang (nửa khóa, khóa hoàn toàn, khóa di chuyển). Lưu ý: không dùng bản mẫu này một cách vô tội vạ, chỉ dùng nó tại những trang bị khóa. Xin ghi nhớ rằng chỉ có bảo quản viên mới có thể khóa trang.

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Trang được khóa để tránh phá hoạiThể loại:Trang hết hạn khóa.

Xem thêmSửa đổi