Bản mẫu:Kiểm tra năm nhuận/doc

Cách sử dụngSửa đổi

{{Kiểm tra năm nhuận|năm}}
năm mặc định là {{CURRENTYEAR}} = 2022. Nó phải được xác định theo lịch Gregorian, mở rộng cho tất cả các kỷ nguyên bằng cách sử dụng số năm tuyến tính: sử dụng lịch Gregorian lịch sử trong kỷ nguyên Kitô giáo trước khi thay đổi, và năm ước lượng thiên văn học (sử dụng số âm, và năm 0) trong mọi năm trước Công Nguyên trước kỷ nguyên Kitô giáo (có một sự khác biệt là 1 trong giá trị tuyệt đối).
Bản mẫu này có thể thế được.

Công thứcSửa đổi

Nó tương đương với {{#expr: ((({{{1}}}) mod 4 = 0) and (({{{1}}}) mod 100 != 0)) or (({{{1}}}) mod 400 = 0)}}, nhưng hiệu quả hơn bởi dòng mã {{#time:L | 1 January {{{1}}} }}

Dữ liệu bản mẫuSửa đổi

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Kiểm tra năm nhuận

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
năm1

năm cần kiểm tra

Ví dụ
2019
Sốbắt buộc