Bản mẫu:Làm ly bia nào

Helles im Glas-Helles (pale beer).jpg ~~~ đã gửi đến cho bạn 1 ly bia miễn phí để chúc mừng. Người dùng này khuyến cáo bạn không nên uống bia quá nhiều để còn có sức làm việc cho Wiki.


Xem bản mẫu Wikipedia:Làm ly bia nào hoặc dùng {{thế:Làm ly bia nào}} để gửi ly bia miễn phí đến ai đó bạn biết.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

Để sử dụng bản mẫu này, thêm {{thế:Làm ly bia nào}} nhúng vào trang thảo luận của thành viên nào đó mà bạn muốn "tặng".

Để thêm tin nhắn nào đó, dùng mã |message= như ở dưới đây.
{{thế:Làm ly bia nào|message=''Chúc mừng.''}}

Helles im Glas-Helles (pale beer).jpg ~~~ đã gửi đến cho bạn 1 ly bia miễn phí để chúc mừng. Người dùng này khuyến cáo bạn không nên uống bia quá nhiều để còn có sức làm việc cho Wiki. Chúc mừng.


Xem bản mẫu Wikipedia:Làm ly bia nào hoặc dùng {{thế:Làm ly bia nào}} để gửi ly bia miễn phí đến ai đó bạn biết.

Xem thêmSửa đổi