Bản mẫu:Lịch Kiểu cũ Hy Lạp

[1]

  1. ^ Ghi chú: Hy Lạp chính thức áp dụng lịch Gregory vào ngày 16 tháng 2 năm 1923 (trở thành ngày 1 tháng 3). Tất cả các ngày trước đó, trừ khi được biểu thị cụ thể, đều là Kiểu cũ.