Bản mẫu:Lịch sử Kazakhstan

Một phần của loạt bài về
Lịch sử Kazakhstan
Quốc huy Kazakhstan
Thời kỳ du mục
Saka
X TCN – III TCN
Khang Cư
X TCN – I CN
Hung91–380
Nhu Nhiên330–555
Đột Quyết552–745
Cát La Lộc665–744
Hãn quốc Kimek743–1220
Hãn quốc Oghuz750–1055
Kara-Khanid840–1212
Tây Liêu1124–1218
Đế quốc Mông Cổ1206–1368
Hãn quốc Thanh Trướng1368–1446
Hãn quốc Kazakh1456–1847
Turkestan thuộc Nga1867–1918
Thời kỳ Djadid1918–1925
Thời kỳ hậu du mục
CHXHCNXVTT Kazakhstan1925–1936
CHXHCNXV Kazakhstan1936–1991
Cộng hòa Kazakhstan1991–nay