Bản mẫu:Lồng tiếng anime

Lồng tiếng bởi: {{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này hiển thị các diễn viên lồng tiếng Nhật và tiếng Việt cho các nhân vật trong các bộ anime, phim hay OVA.

Sử dụngSửa đổi

Thông thường bản mẫu sẽ dược dùng

{{Voiced by
 | [[Diễn viên lồng tiếng Nhật]]
}}

Khi có diễn viên lồng tiếng Việt thì viết như sau

{{Voiced by
 | [[Diễn viên lồng tiếng Nhật]]
 | [[Diễn viên lồng tiếng Việt]]
}}

Nếu muốn thêm diễn viên lồng tiếng Anh thì viết

{{Voiced by
 | [[Diễn viên lồng tiếng Nhật]]
 | tiếng Anh = [[Diễn viên lồng tiếng Anh]]
}}

Khi mọi thông số đã được điền đầy đủ thì kết quả sẽ hiện ra như ở dưới.

Ví dụSửa đổi

Kết quả
{{Voiced by|[[Ōyama Nobuyo]]}} Lồng tiếng bởi: Ōyama Nobuyo
{{Voiced by|[[Ōyama Nobuyo]]|[[Nguyễn Thụy Thùy Tiên]]|tiếng Anh = [[George Washington]] }} Lồng tiếng bởi: Ōyama Nobuyo (tiếng Nhật), Nguyễn Thụy Thùy Tiên (tiếng Việt), George Washington (tiếng Anh)
{{Voiced by|[[Ōyama Nobuyo]]|tiếng Anh = [[George Washington]]}} Lồng tiếng bởi: Ōyama Nobuyo (tiếng Nhật), George Washington (tiếng Anh)