Bản mẫu:Lỗ đen

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này nhằm tóm tắt các bài viết liên quan đến chủ đề lỗ đen.

Cách sử dụngSửa đổi

Sao chép và dán nội dung sau vào bài viết: {{Lỗ đen}}

Xem thêmSửa đổi

{{Sandbox other||