Chức năngSửa đổi

Dùng để định dạng phiên bản và ngày phát hành của phần mềm dùng trong hộp thông tinbảng wiki; nhằm xác định bản xem thử mới nhất.

Cách sử dụngSửa đổi

{{LPR
| bài viết = 
| bản phát hành mới nhất = 
| ngày phát hành mới nhất = <!-- {{Ngày bắt đầu và tuổi|YYYY|MM|DD}} -->
}}

Ví dụSửa đổi

1.25 alpha (18 tháng 9 năm 2014; 8 năm trước (2014-09-18)) [±]

{{LPR
| bài viết = MediaWiki
| bản phát hành mới nhất = 1.25 alpha 
| ngày phát hành mới nhất = {{Ngày bắt đầu và tuổi|2014|09|18}}
}}

Tham sốSửa đổi

Tham số bài viết được mặc định là {{PAGENAME}} nếu để trống.

Nếu tham số bản phát hành mới nhất không được nhập, bản mẫu sẽ không hiển thị gì cả.

Tham số ngày phát hành mới nhất không bắt buộc phải có và nếu không được nhập, bản mẫu sẽ không hiện ngày.

Xem thêmSửa đổi

  • {{LSR}} – bản ổn định mới nhất