Bản mẫu:Language with name/for

[[tiếng {{{2}}}|{{{2}}}]] cho '{{{3}}}'

Tài liệu bản mẫu[tạo]